Banken moeten oplichten van ouderen samen aanpakkenBanken moeten beter samenwerken bij het bestrijden van financieel misbruik van ouderen. Dat zegt staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn (PvdA). Jaarlijks komen tienduizenden gevallen van oplichting van ouderen aan het licht. Dat is waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Veel ouderen doen geen aangifte omdat ze zich schamen of afhankelijk zijn van de oplichter.

Financieel misbruik van ouderen komt in veel vormen voor; van eigen boodschappen betalen met de pinpas van oma, zonder dat zij het weet, tot een bejaarde buurvrouw een koopcontract voor de woning laten tekenen, met als prijs 1 euro. Er was een overheidscampagne en banken doen van alles om ouderen ervoor te behoeden, maar de inspanningen verschillen van bank tot bank.
De goede voorbeelden

Van Rijn wil met zijn oproep de banken een extra duwtje geven om tot een gezamenlijke aanpak te komen, die voor alle banken geldt. "Ik zie dat er heel mooie voorbeelden zijn", zegt Van Rijn. "Actieve banken die nadenken over hoe ze ouderen kunnen helpen. En er zijn banken die daar wat minder aan doen. Ik vraag aan de banken: ga nou eens bij elkaar zitten en verzamel de goede voorbeelden. En kom gezamenlijk met een plan om als banken het nodige te doen aan het bestrijden van misbruik."
Volgens ouderenorganisatie Anbo loopt de Rabobank voorop bij de preventie van financieel misbruik van ouderen. De bank heeft seniorenadviseurs die ouderen helpen bij hun bankzaken. Ze geven tips zoals het verlagen van daglimieten op de pinpas. Ook zijn ze getraind in het herkennen van signalen van dementie. Daarnaast geeft de Rabobank workshops voor ouderen en begeleidt ze mensen die ondanks ouderdomsgebreken zelf hun bankzaken willen doen.

Ook ABN Amro werkt met seniorencoaches en geeft speciale workshops voor ouderen.

De SNS Bank biedt workshops aan waarin deelnemers stap voor stap kennismaken met digitaal bankieren. Onderwerpen die aan bod komen, zijn veilig e-mailgebruik en bankieren met de SNS-app.

ING en de Triodos Bank hebben geen speciale voorzieningen voor ouderen. ING heeft informatie op de website over veilig bankieren. "We maken geen expliciet onderscheid voor de doelgroep ouderen, omdat we willen dat alle klanten zich hier bewust van zijn", zegt een woordvoerder.

Net als alle andere banken houdt Triodos Bank het transactieverkeer in de gaten. Als de bank onregelmatigheden ziet die kunnen duiden op financieel misbruik van ouderen, trekt Triodos Bank aan de bel.
Van Rijn zegt dat hij een gezamenlijke aanpak niet kan afdwingen. "Maar het is ook in het belang van de banken zelf, want er komen steeds meer ouderen. Als er banken zijn die heel goed op hun ouderen letten, zullen dat ook aantrekkelijke banken zijn."

Koru is een onderdeel van Notaris & Dementie

Varekamp Notariaat
Kerkpad 1b
7991 CS Dwingeloo
T. (0521) 59 15 45
E. info@varekampnotariaat.nl
I. www.varekampnotariaat.nl
KuipersBazuin notariaat
Verlengde Hereweg 182
9722 AM Groningen
T. (050) 312 26 42
E. info@kuipersbazuin.nl
I. www.kuipersbazuin.nl
Dijkstra Jansen Bergman
Lilienthalplein 3
9501 XP Stadskanaal
T. (0599) 61 20 16
E. info@djbnotarissen.nl
I. www.djbnotarissen.nl