We hebben een akte gevonden waar Levenstestament boven staat, wat moeten we nu doen?Wij zijn 4 zusters en onze moeder woont nog op zichzelf, maar dat kan eigenlijk niet meer. Ze raakt steeds verder in de war en haar bankzaken ook. Bij het opruimen kwamen we in haar spullen een akte tegen van een notaris waar Levenstestament (Algehele volmacht) boven staat. Vader en moeder zeiden altijd dat ze het goed geregeld hadden voor ons. Met de bank komen we er zo niet uit. Mijn zus woont vlakbij moeder en zij ging altijd met moeder pinnen en samen de betalingen doen. Dat gaat nu ook mis, omdat ze het niet meer snapt de post weggooit. Wat kunnen wij nu het beste doen?

Ik begrijp uit uw verhaal dat uw vader is overleden. Ze kunnen het niet meer samen doen. Het is fijn dat u het op deze manier met uw moeder heeft kunnen regelen, zodat ze er nog zelf bij betrokken bleef. Om uw vraag te beantwoorden, uit uw verhaal leid ik af dat uw ouders het inderdaad goed geregeld hebben! Gelukkig maar. In het levenstestament zullen uw ouders hebben laten vastleggen door hun notaris wie voor hen mag inspringen als ze het zelf niet meer kunnen. Dat moment is nu. In de akte kunt u lezen wie ze daarvoor hebben aangewezen. Diegene die aangewezen is wordt gevolmachtigde genoemd. De gevolmachtigde kan naar de bank gaan met de akte die u heeft gevonden en dan wordt het daar verder geregeld voor de bankzaken.

Contact »

Koru is een onderdeel van Notaris & Dementie

Varekamp Notariaat
Kerkpad 1b
7991 CS Dwingeloo
T. (0521) 59 15 45
E. info@varekampnotariaat.nl
I. www.varekampnotariaat.nl
KuipersBazuin notariaat
Verlengde Hereweg 182
9722 AM Groningen
T. (050) 312 26 42
E. info@kuipersbazuin.nl
I. www.kuipersbazuin.nl
Dijkstra Jansen Bergman
Lilienthalplein 3
9501 XP Stadskanaal
T. (0599) 61 20 16
E. info@djbnotarissen.nl
I. www.djbnotarissen.nl